GEMEENSCHAPSDIENST

Je hebt een strafbaar feit gepleegd. Daarom moet je voor de jeugdrechter verschijnen.

 

"Op de werkvloer werd ik op mijn gemak gesteld. De begeleiders van de werkplaats waren chill. Ik was enthousiast over mijn takenpakket en de urenplanning.’"

Pictogrammen2

Deze kan je onder toezicht stellen van de sociale dienst en/of een aantal andere maatregelen opleggen. Eén van de mogelijke maatregelen is een prestatie van algemeen nut en opvoedkundige aard. Andere benamingen die je wel eens hoort voor deze maatregel zijn: gemeenschapsdienst, werkstraf, alternatieve sanctie, dienstverlening.

 

HOE

 • We organiseren een kennismakingsgesprek (meestal is dit een huisbezoek). Tijdens dit gesprek zoeken we samen naar een geschikte werkplaats.
 • We gaan op kennismaking naar de werkplaats. Daar worden praktische afspraken gemaakt en wordt het akkoord (= contract) ondertekend. Daarna start jouw prestatie.
 • We brengen jou regelmatig een werkbezoek zodat we een beeld krijgen van jouw werkinzet, jouw houding én er wordt naar jouw ervaring geluisterd.
 • We verwachten dat je op de laatste werkdag een brief meebrengt, gericht aan de jeugdrechter. Je krijgt vragen mee die je hierbij zullen helpen.
 • Op het einde van je prestatie volgt er een evaluatiegesprek op de werkplaats. Hiervan maken wij een verslag op, dat we samen met jouw brief versturen naar de jeugdrechter.

TOT SLOT

Een gemeenschapsdienst is geslaagd als je…

 • de afgesproken werkdata en uren correct naleeft.
 • het “huisreglement” van de werkplaats correct naleeft.
 • inzet toont op het werk en je positief gedraagt.
 • respectvol omgaat met andere medewerkers en met materiaal op het werk.
 • van begin tot einde je verantwoordelijkheid opneemt voor de maatregel (bereikbaarheid, eerlijke communicatie, verplaatsing).
 • een oprecht ervaringsverslag over de prestatie schrijft en overhandigt op de laatste werkdag aan je begeleider.
 • geen nieuwe feiten pleegt.
Contacteer ons voor meer info

GOED OM WETEN

De uitvoering van je werk vindt plaats in een openbare dienst. Dit kan een stadsdienst, provinciale dienst, OCMW-dienst (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) of een vzw (Vereniging Zonder Winstoogmerk) zijn. Deze diensten hebben als doelstelling om een maatschappelijke bijdrage te leveren door hun werk, hun zorg voor hun bewoners en hun engagement naar de ruimere omgeving. Door je in te zetten voor je werk draag jij hier ook aan bij. Voor de uitvoering van je werk word je niet betaald.

Je verricht de prestatie tijdens jouw vrije tijd. De jeugdrechter kan na de prestatie beslissen om het dossier af te sluiten of andere maatregelen/voorwaarden op te leggen.