MISSIE & VISIE

vzw Parcours heeft als opdracht ambulante hulp- en dienstverlening aan te bieden aan minderjarige daders van een jeugddelict. Doorheen dit werken hebben we aandacht voor alle betrokkenen (jongeren, ouders, slachtoffers en de sociale context waarin ze zich bevinden) en streven we een herstel van de situatie na.

We gaan vertrouwelijk, onbevooroordeeld en authentiek in dialoog met de betrokken partijen. Ze worden uitgenodigd tot een actieve participatie en krijgen maximaal inspraak bij een herstel op maat van hun situatie. We wensen in te spelen op de behoefte om te herstellen door jongeren de mogelijkheid te bieden hier verantwoordelijkheid in op te nemen. Hierbij omvat onze werking verschillende maatschappelijke reacties: herstellend, pedagogisch, responsabiliserend, hulpverlenend, welzijnsverhogend en sanctionerend.

Als organisatie streven we ernaar om via een kwaliteitsvolle en voortdurend ontwikkelende hulp –en dienstverlening het welzijn van jongeren, slachtoffers en de ruimere context te verhogen. We willen op deze manier een bijdrage leveren richting een meer verbonden samenleving waarbinnen een genuanceerde kijk op daders, slachtoffers en jeugdcriminaliteit kan bestaan.

PERSONEEL

Team Leerproject

Kobe Huysmans
Sabine Mangeleer
Griet Noels
Lien Sonneville
Els De Kuyper
Dorien Matthijnssens
Kevin Remmery
Lisa Rogiers
Mariken Boussemaere
Charlotte Gelaude
Katrien De Bel
Emma Dhaenens
Wesley Bauwens
Marieke Danneels
Bauke Gering
Lien Van Landschoot
Tom Dauw
Angelo Bunni

Team Gemeenschapsdienst

Eveline Van Vooren
Geert De Roo
Hilde Cnudde
Aurélie De Sutter
Mieke Lagrange

Team Herstelbemiddeling en HERGO

Michael Bouchez
Marlies Gailliaert
Sigrid Ponjaert
Lobke Colman
Christel Nulens
Sander De Winne

Team Positief Project

Sigrid Ponjaert
Marlies Gailliaert
Michael Bouchez

Administratie

Tina Landuyt
Isabelle De Dapper

Directie

Ann Moens
Sonja Van Deynse

logo-parcours-verticale