HERSTELBEMIDDELING

 • Je bent betrokken bij een delict
 • Je wil iets zeggen of vragen aan de andere partij
 • Een herstelbemiddeling geeft je die kans

‘Via vzw Parcours kreeg ik de kans om in gesprek te gaan met mijn slachtoffer. Ik was blij dat ik sorry heb kunnen zeggen voor mijn fouten.’

Pictogrammen5

Misschien ben je boos, verdrietig of heb je een aantal vragen waarop je een antwoord wilt. Misschien heb je spijt of zoek je een manier om het goed te maken. Je kan de tijd niet terugdraaien maar met ondersteuning van de bemiddelaar kan je wel zoeken naar een manier om om te gaan met de gevolgen van hetgeen gebeurd is. Er zijn hiervoor talloze mogelijkheden:

 • Excuses aanbieden
 • Gesprek aangaan
 • Schade vergoeden
 • Antwoorden krijgen
 • Gemoedsrust herwinnen
 • Duidelijkheid zoeken

 

HOE

Als beide partijen dit wensen kan er een bemiddeling opgestart worden. De bemiddelaar plant vervolgens met jou een eerste gesprek. De tegenpartij is hierbij niet aanwezig. Samen met de bemiddelaar kies je nadien op welke manier je met de andere partij wilt praten:

ZONDER ONTMOETING

De bemiddelaar brengt jouw boodschappen, verhaal, vragen, verwachtingen, wensen, bedenkingen … over.

MET ONTMOETING

Samen met de bemiddelaar ga je rond tafel zitten. De bemiddelaar leidt dit gesprek en ondersteunt hierbij zowel dader als slachtoffer.

Contacteer ons voor meer info

GOED OM WETEN

 • De bemiddelaar kiest geen partij.
 • De bemiddelaar heeft beroepsgeheim. Enkel met jouw toestemming geeft hij informatie door.
 • De bemiddeling is vrijwillig. Je kan op elk moment de bemiddeling stopzetten.
 • Je mag altijd iemand meenemen naar de gesprekken om je te steunen, bijvoorbeeld een vriend, vriendin, familie, leerkracht, buur ...
 • De individuele gesprekken kunnen doorgaan bij je thuis of op onze dienst.
 • De bemiddeling is gratis.