HERGO

U werd slachtoffer van een misdrijf. U heeft er niet om gevraagd, het overkwam u gewoon, echter niet zonder gevolgen. Verlies, pijn, angst, woede, geschokt vertrouwen, schade, … Het enige wat u voorlopig kon doen was klacht neerleggen en eventueel meewerken aan het onderzoek.

"Een ontmoeting met de dader? Nee, dankjewel. Ik ben achteraf blij dat ik toch een gesprek heb gehad met de jongen die in ons huis binnendrong."

Pictogrammen1

Op dit moment bevindt het dossier zich bij de jeugdrechter. Via een HERGO wil de jeugdrechter u, als slachtoffer, actief betrekken.

Een HERGO is een begeleid groepsgesprek tussen u en de dader met zijn ouders. Daarbij zijn ook andere personen aanwezig zoals een politieagent, steunfiguren, eventueel advocaten ...

Tijdens het gesprek krijgt u de kans om te vertellen wat u denkt en voelt. Misschien bent u boos of verdrietig of … Misschien
heeft u een aantal vragen die u aan de dader wilt stellen en kan het deugd doen om er een antwoord op te krijgen.

Daarnaast gaat het tijdens deze HERGO ook over het herstel van de gevolgen. Niet enkel ten opzichte van u als slachtoffer, maar ook ten opzichte van de samenleving.

 

HOE

We hebben vooraf aparte gesprekken met u en met de dader en zijn ouders. We komen graag bij u langs om te luisteren naar wat u overkomen is en om een volledige uitleg te geven over wat u kan verwachten van een HERGO.

Als u kiest om mee te werken aan de HERGO, wordt een moment gezocht waarop iedereen kan samenkomen.

Tijdens deze bijeenkomst heeft de dader ook de opdracht een plan op te stellen. Met dit plan probeert de jongere iets
goed te maken naar u en de samenleving. Daarnaast wordt er stilgestaan bij hoe de feiten in de toekomst kunnen voorkomen worden.

Dit voorstel wordt nadien ter goedkeuring voorgelegd aan de jeugdrechter.

Contacteer ons voor meer info

GOED OM WETEN

  • HERGO staat voor HERstelgericht GroepsOverleg.
  • De HERGO wordt begeleid door 2 moderatoren van vzw Parcours. De moderatoren kiezen geen partij. Ze zijn er enkel om het gesprek te begeleiden.
  • Je mag steeds iemand meenemen om je te ondersteunen tijdens de HERGO. Dit kan een vriend, familielid, leraar, … zijn.
  • Het groepsgesprek gaat door op een neutrale plaats, dus niet bij de betrokkenen thuis.
  • Een HERGO is gratis.