Jaaroverzicht 2018

Geef ons een toekomst en een planeet om op te leven

Het is donderdag. Studenten trekken massaal naar Brussel om te staken voor het klimaat.

Ze spijbelen voor het goede doel. Ze betogen met als doel de politici te activeren tot een gerichte aanpak van de milieuproblematiek.

 

‘Geef geen kritiek maar sta samen met ons op en sluit je bij ons aan.’

Samen op pad gaan. Dit doen we dagelijks in het werken met minderjarige daders, ouders, slachtoffers,…. We beluisteren elk verhaal, met een eigen versie van de feiten. We geven geen kritiek en reageren oordeelvrij. Ook dit is een poging om het klimaat te veranderen. We buigen een klimaat van onrust, ontevredenheid, onveiligheid om naar een klimaat van onderling begrip, dialoog en wederzijdse empathie. Herstel van het gebeurde is essentieel. Herstel is de toegevoegde waarde om de feiten achter zich te laten, eruit te leren en te groeien. Dit is een groeien naar bewustwording en naar jongeren die zich inzetten voor een beter klimaat, in welke betekenis dan ook.

‘Laat ons het klimaat beïnvloeden.’

Doorheen 2018 beïnvloedden we op verschillende manieren het klimaat van onverdraagzaamheid. Dialoog bewerkstelligen, inzicht krijgen en herstel nastreven zijn belangrijk in het omgaan met delicten. Dit kan een verschil maken naar de toekomst toe van onze daders. Strenger sanctioneren leidt niet tot een daling van recidive. We pogen ook deze visie op de politieke agenda te krijgen. We geloven in een politiek klimaat waarin jongeren de kans krijgen om hun feiten te herstellen binnen een realistisch kader.

‘Is de lente de nieuwe zomer?’

De seizoenen zijn in de war, de tijd vliegt, deadlines worden vooruitgeschoven. Het decreet jeugddelinquentierecht wordt dan toch goedgekeurd. Positief project en HCA is een match, vanuit het eigenaarschap voor de daders om het delict te herstellen. Ze kunnen vanuit een betrokkenheid op het slachtoffer verantwoordelijkheid nemen voor hun daden. Laat ons ermee aan de slag gaan, liefst deze winter nog.

‘Herfst is in ons hart.’

Het jaar 2018 zal voor onze organisatie overschaduwd blijven door het afscheid van Felicitas Hardy. Onze collega Feli, bemiddelaar en HERGO-moderator in hart en nieren. De herfst werd op slag winter; koud en guur, donker en zonder einde. Haar vuur dragen we voor altijd met ons mee. In ons opkomen voor een verdraagzamer klimaat.

Sonja Van Deynse
directie vzw HCA Oost-Vlaanderen, april 2019

 

Lees het jaarverslag 2018