LEERPROJECT

 • je ben tussen 12 en 18 jaar oud
 • en in moeilijkheden geraakt omdat je over een grens ging
 • en dat weet je

‘In het begin vond ik het moeilijk mezelf bloot te geven. Tijdens het traject heb ik geleerd om meer na te denken in bepaalde situaties.’

Pictogrammen4

Je moet daarom een leerproject volgen om ervoor te zorgen dat je vanaf nu de geldende regels respecteert en de grenzen van anderen niet schaadt.

Samen gaan we onder meer op zoek naar: wat er precies mis ging, hoe dat kwam, en wat je kan doen om dit in de toekomst te vermijden.

 

HOE

Deze zoektocht

gebeurt via wekelijkse gesprekken met je begeleider of de deelname aan actieve en creatieve groepssessies met jongeren die zich in een gelijkaardige situatie bevinden. Elke jongere is anders, dus krijgt elke jongere een aangepaste begeleiding. Bij het vormgeven van jouw traject houden we zoveel mogelijk rekening met wat jij belangrijk vindt, maar luisteren we ook naar de wensen van je ouders en de verwijzer.

Uit fouten kun je leren...

We bekijken van dichtbij wat er gebeurd is en staan ook stil bij de schade die je aangericht hebt: schade toegebracht aan het slachtoffer, aan jezelf en aan mensen in jouw omgeving.

Op die manier proberen we te vermijden dat je opnieuw in moeilijkheden komt.

Contacteer ons voor meer info

TOT SLOT

Een leerproject is geslaagd als je …

 • voldoende inzet en motivatie toont, dit betekent actief meedenken en meedoen.
 • steeds stipt aanwezig bent.
 • je aan de afspraken houdt.
 • kennis en inzicht hebt verworven van de feiten en de gevolgen voor jezelf, het slachtoffer en je omgeving.
 • weet dat je verantwoordelijk bent voor je eigen gedrag en de gevolgen hiervan.
 • inzicht hebt verkregen in het maken van keuzes in het eigen gedrag.
 • grenzen kan aangeven bij jezelf en aanvoelen bij anderen.
 • geen nieuwe feiten pleegt.