Positief Project

Je bent

  • tussen 12 en 18 jaar oud
  • en je raakte betrokken bij een jeugddelict waarvoor je werd verhoord door de politie

Het parket of de jeugdrechter biedt je aan een positief project op te maken. Misschien heb je spijt of zoek je naar een manier om het goed te maken. In dit plan kan je verantwoordelijkheid opnemen voor de gevolgen van wat er gebeurd is.

 

Samen

  • gaan we op zoek naar wat er precies mis ging
  • welke gevolgen het met zich meebracht: voor jezelf, voor het slachtoffer en voor je omgeving
  • en wat je zelf kan doen om deze te herstellen

 

Hoe?

Samen zoeken we naar een antwoord op deze vragen en maken een persoonlijk plan op. Daarin staat wat je wilt doen om eventuele problemen aan te pakken of het in de toekomst niet meer zover te laten komen. Hiervoor zijn talloze mogelijkheden :

  • je inzetten voor vrijwilligerswerk
  • leren grenzen aan te geven
  • een zinvolle daginvulling zoeken
  • je excuses aanbieden
  • ...

 

Elke jongere is anders, dus ook elk plan. We vertrekken van een blanco blad en houden rekening met wat jij belangrijk vindt. We luisteren ook naar je ouders en naar de mensen die dicht bij jou staan. Indien de verwijzer je plan goedkeurt, volgen we de uitvoering op. Hierna maken we samen een verslag op over je positief project voor de parketmagistraat of jeugdrechter.

 

Wist je dat...

wij jouw advocaat van nabij betrekken bij de opmaak van je plan? Dit is belangrijk, want ook je advocaat zal dit plan mee goedkeuren. Hij/zij waakt erover dat we samen komen tot een plan dat eerlijk is voor jou en je rechten respecteert. Op elk moment doorheen je traject kan je contact opnemen met je advocaat.

 

 

 

Contacteer ons voor meer info

'Het eerste wat ik voelde toen ik werd opgepakt, was spijt. Ik ben dankbaar dat ik iets heb kunnen goed maken via mijn positief project.'

Pictogrammen3